Biuletyn nr 850/ 26.04.2020r. III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia parafialne 26.04.2020
Intencje mszalne 26.04.2020

CZYM DLA KATOLIKA POWINNO BYĆ PISMO ŚWIĘTE?

Można czasem spotkać się z zarzutem pod adresem nas, katolików, że nie znamy Pisma Świętego, że wyznawcy innych religii znają je od nas dużo lepiej; że nie realizujemy w praktyce wskazań płynących ze Słowa Bożego. Opinie te mogą być wskaźnikiem znaczenia, jakie tzw. przeciętny katolik przywiązuje do Biblii, obnażającym, niestety, słabość naszej wiary. Czym więc dla wierzącego powinno być Pismo Święte? Dlaczego warto je zgłębiać? Jak uczynić osobistą lekturę Księgi Życia prawdziwym spotkaniem z Bogiem?

Z czytaniem Biblii jest trochę tak, jak z przebywaniem z najlepszym przyjacielem. Im częściej z nim przebywamy, im częściej się spotykamy, tym łatwiej odgadnąć jego reakcje i odczytać myśli. Podobnie jest z lekturą Biblii. Im częściej po nią sięgamy, tym szybciej zmienia się nasze myślenie. A przecież zmiana sposobu myślenia to nic innego jak nawrócenie. Greckie słowo metanoia, tłumaczone jako „nawrócenie”, oznacza właśnie zmianę sposobu myślenia. Biblia jest najbardziej poczytną książką świata. Jest zbiorem ksiąg, które powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Księga ta rodziła się w kulturze zupełnie innej od kultury zachodniej i w mentalności odmiennej niż ta, która została ukształtowana przez wzorce filozoficznej myśli Grecji i prawniczej myśli Rzymu. Może to właśnie jest jeden z powodów, dla których wielu ma kłopoty z osobistą lekturą Pisma Świętego.

W życiu duchowym ważna jest umiejętność, która pozwala zachować pewne ramy obiektywizmu w ocenie samego siebie. Chodzi o zdolność spojrzenia na siebie z pewnym dystansem. Gdy posiadamy tę umiejętność, wówczas rzeczy nabierają właściwych wymiarów: nie przypisujemy zbytniego znaczenia sprawom mało istotnym, ani nie bagatelizujemy rzeczy ważnych. Na co dzień bardzo łatwo o zachwianie tych proporcji. Ciągły kontakt z Biblią daje nam właściwy punkt odniesienia, by proporcje owe nie zostały zachwiane. Biblia uczy Bożego sposobu patrzenia na świat. Jest w Starym Testamencie piękne zdanie: Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy w serce (1 Sm 16,7). Czytanie Biblii jest uczeniem się spojrzenia na świat oczami Boga.

Roman Brandstaetter tak pisał o czytaniu Biblii: każde słowo Pisma kryje tajemnicę. A ponieważ do tajemnicy wiedzie zazwyczaj wiele dróg, staraj się Biblię czytać na różne sposoby. Niekiedy czytaj „z mędrca szkiełkiem i okiem”, badaj uważnie każde słowo tekstu, innym zaś razem popuść wodze wyobraźni i rozważaj z bystrością nieco mniej badawczą i wyostrzoną, ale za to z sercem bardziej otwartym, wypadki dziejące się na kartach Księgi. Za każdym razem odnajdziesz w tych fragmentach inne wartości.

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dniu 26 kwietnia 2020 roku czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tak swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

 

Ogłoszenia parafialne 26.04.2020

1. Dzisiejszą III Niedzielą Wielkanocną, rozpoczynamy XII Tydzień Biblijny. Swoim hasłem nawiązuje on do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19). Dom rodzinny (wspólnota) jest pierwotnym miejscem lektury Pisma Świętego. Dlatego zachęcamy szczególnie w tym czasie do osobistej i rodzinnej lektury Pisma Świętego. PAMIĘTAJMY !!!! Ilekroć czytamy i rozważamy Biblię w rodzinie, wtedy sprawdzają się słowa Jezusa: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 21).

2. Informujemy, że zgodnie z aktualnymi decyzjami władz państwowych i sanitarnych, przyjętych także przez władze kościelne, w Mszach świętych i innych nabożeństwach w naszym kościele od 20 kwietnia br. może uczestniczyć 35 osób. W tej liczbie mieszczą się: księża, obsługa nabożeństwa (organista, kościelny, ministranci) oraz wierni.

UWAGA!!! Oprócz celebransa, wszyscy używają maseczek. BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TEGO ZALECENIA.

3. Kochani Parafianie trwa okres Wielkanocny – czas radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. W związku z tym, że obecnie w naszym kościele jest możliwość uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach 35 osób, gorąco zachęcamy wiernych do skorzystania z łaski sakramentu pojednania i do przyjęcia Komunii św. WIELKANOCNEJ. Spowiedź od godz. 7:45 i 17:30.

4. W tym tygodniu, od piątku rozpoczynamy Maryjny miesiąc maj – zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny dla dorosłych, młodzież i dzieci codziennie o godz. 17:30.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca maja:

  • w pierwszy piątek spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych od godz. 17:30 i Msza Święta Wotywna o NSPJ o godz.18:00.
  • w pierwszą sobotę, o godz. 17:00, zapraszamy na nabożeństwo pierwszych pięciu sobót o które prosiła Matka Boża w FATIMIE. Tego dnia zmiana tajemnic dla Żywego Różańca.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Z POWODU EPIDEMII KAPŁANI NIE UDADZĄ się do swoich chorych.

7. Zakończył się 76 Tydzień Miłosierdzia w Polsce przeżywany pod hasłem: „MIŁOSIERDZIEM BUDUJEMY KOŚCIÓŁ BOŻY”. Dziękujemy za przyniesione SKARBONKI z jałmużną wielkopostną 2020 w ramach ogólnopolskiej akcji „DAR JUNIORA DLA SENIORA”. Możemy je nadal przynosić. Za wszystkie ofiary, które są pomocą dla potrzebujących składamy „Bóg zapłać”. INFORMUJEMY: Parafialny Oddział Caritas znajduje się na ul. Myliusa 1A i czynny jest w każdy czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00.

8. Za złożone ofiary na utrzymanie naszego Kościoła przekazywane indywidualnie lub na konto parafialne składamy serdeczne Bóg zapłać. Numer Konta Parafialnego: PKO BP 72 1020 1752 0000 0102 0069 6047

9. W najbliższą niedzielę – Niedzielę Dobrego Pasterza – rozpoczynamy 57 Tydzień Modlitw o Powołania. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji młodych ludzi, aby dobrze rozeznali swoje powołanie.

10. UWAGA !!! Od Niedzieli 3 maja 2020 roku do końca sierpnia nie będzie Mszy św. niedzielnej o godz. 15:00, natomiast Koronka do Bożego Miłosierdzia pozostaje bez zmian.

11. Z powodu panującej epidemii tegoroczna data I Komunii św. jest nieaktualna. Ustalono, że I Komunia św. dzieci obecnych klas III obędzie się dnia 27 września br. o godz. 12:00. Proszę, aby zadbać o religijną atmosferę w domu poprzez wspólną modlitwę w rodzinie oraz powtarzanie z dzieckiem materiału z lekcji religii dla utrwalenia wiadomości.

 

Intencje mszalne 26.04.2020

PONIEDZIAŁEK / 27 kwietnia 2020r.
8.00 † Wacław i Józefa (k) Iłgowscy i zm. rodzeństwo: Jadwiga, Wacław i Władysława
18.00 † Janina Sojczyńska (26 greg.)
18.00 † Bogumił i Gabriela (k) Zembrzuscy

WTOREK / 28 kwietnia 2020r.
8.00 † Janina Sojczyńska (27 greg.)
18.00 † Stefania Proc
18.00 † Regina Urbańska w 1 r.śm.

ŚRODA / 29 kwietnia 2020r.
8.00 O Boże błog. i zdrowie dla Zbigniewa Jackiewicza i Jego rodziny
18.00 † Janina Sojczyńska (28 greg.)
18.00 O Boże błog. opiekę MB i potrzebne łaski dla ks. Piotra Wolnikowskiego

CZWARTEK / 30 kwietnia 2020r.
8.00 † Janina Sojczyńska (29 greg.)
18.00 † Stanisław i Bronisława (k) i zm. z rodz. Wala
18.00 O Boże błog. opiekę MB i potrzebne łaski dla ks. Wojciecha Zwolickiego

PIĄTEK / 1 maja 2020r.
8.00 † Władysław Uler (1 greg.)
18.00 † Janina Sojczyńska (30 greg.)
18.00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

SOBOTA / 2 maja 2020r.
8.00 † Zygmunt Stefanowicz
8.00 † Władysław Uler (2 greg.)
18.00 O siłę, moc i światło Ducha Świętego dla naszych duszpasterzy – int. od II Róży MB Gietrzwałdzkiej

IV Niedziela Wielkanocna / 3 maja 2020r.
7.00 † Władysław Uler (3 greg.)
9.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
9.00 † Kazimierz Furowicz w 18 r.śm. i rodzice w obojga stron
10.30 † Genowefa Kakowska w 13 r.śm., Jan i Halina
12.00 W intencji Parafian
18.00 † Kazimiera (k) i Antoni Rybiccy, Bogumiła (k), Jan, Benedykt i zm. z rodz. Rybickich, Kułakowskich i Mikołajewskich