Akt zawierzenia parafii Bożemu Miłosierdziu


Akt zawierzenia parafii św. Rafała Kalinowskiego Bożemu Miłosierdziu

Odczytany po raz pierwszy dnia 27 kwietnia 2003 roku
I każdego roku uroczyście odnawiany

Jezu Królu Miłosierdzia!

Ja proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu Twemu Miłosierdziu zamierzam tą wspólnotę parafialną, by wzrastała w świętość i łasce Bożej, a także stanowiła żywy przykład Twojej obecności wśród nas.

  • Oddaję ci wszystkie rodziny naszej parafii;
  • Błogosław Ojcom rodzin niech zawsze pamiętają, że są za nie wobec ciebie odpowiedzialni.
  • Błogosław Matkom, by rozpalone miłością Twoją umiały kochać, przyjmować Dar Nowego Życia i z ufnością w sercu swoje problemy przedstawić Tobie.
  • Błogosław Młodzieży, by ceniła wiarę świętą, według niej żyła i strzegła czystości obyczajów.
  • Błogosław wszystkim dzieciom przytulając je do swego Miłosiernego serca, by ustrzegły się od zgorszeń i zła tego świata.
  • Jezu Miłosierny – pocieszaj chorych i strapionych.
  • Umacniaj Tych, którzy się nimi opiekują.
  • Ocieraj Łzy sierotom, wdowom, wdowcom.
  • Broń ich przed nędzą i krzywdą!
  • Spraw by ludzie samotni i opuszczeni odczuwali Twoją Chwałę Panie Jezu opiekę i bliskość.

Błogosław mnie duszpasterzowi tej parafii i kapłanom w niej pracującym, byśmy powierzone sobie duszę karmili zdrową nauką Ewangeli i łaską Sakramentów świętych.

Wzbudź w tej parafii Miłosierny Jezu święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Zawierzam Ci Jezu, Boski Zbawicielu naszą całą parafie i tych, którzy ją nawiedzają. Niech wszystkich ogarniają promienie Twojej Miłosiernej Miłości. Obiecuję Ci szczerze czuwać nad tym, by ponawiać to zawierzenie co roku w Świętą Miłosierdzia Bożego, by w tej parafii na wieki wychwalano Miłosierdzie Twoje i rozbrzmiewał głos modlitwy „JEZU UFAM TOBIE”. Amen.

 

 

7:00 – Msza Święta
8:30 – Msza Święta
12:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do 19:00
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego
19:00 – Msza święta
20:30 – Różaniec
21:00 – Apel Maryjny