Biuletyn parafialny nr 837 / 26 stycznia 2020r. III Niedziela Zwykła

Święty Tomasz z Akwinu – zrozumieć Boga
Ogłoszenia parafialne 26.01.2020
Intencje mszalne 26.01.2020

 

Święty Tomasz z Akwinu – zrozumieć Boga

Tomasz w Sumie teologicznej przedstawia pięć dróg, sposobów poznania Boga. Napisał tyle, ile można o Bogu powiedzieć, bo wiedział z osobistego doświadczenia modlitwy, że jest On niezgłębioną tajemnicą Miłości. Właśnie dlatego sylogizmy i filozoficzne rozważanie nie wystarczą, by wyrazić Jego istotę.
Akwinata wyznaczył jasne granice i specyfikę poznania Boga na drodze czysto rozumowej odróżniając je od poznania nadprzyrodzonego, które jest bezpośrednim udzielaniem się Stwórcy stworzeniu. Kiedy będąc dzieckiem, wołał: „chciałbym zrozumieć Boga”, mówił to jako rodzący się mistyk i człowiek Kościoła,
a nie filozof. Gdy już kończył najważniejsze swoje dzieła, pokornie stwierdził, że wszystko, co napisał jest tylko słomą. Wiedział bowiem, że Bóg jest zawsze większy!
Tomasz urodził się w 1225 r. na zamku Roccasecca w diecezji Aquino. Jego rodzina była bardzo zamożna. W dzieciństwie był pobożnym i bardzo zdolnym chłopcem. Z wielką pilnością chłonął wiedzę w opactwie benedyktynów na Monte Cassino. Opanowany w reakcjach i wewnętrznie skupiony, bardzo wcześnie posiadał duchowe poznanie delikatnego głosu Pan Boga, który wzywał go do służby w swoim Kościele. Pewnego razu słyszano go jak głośno wołał na całą okolicę: „Chciałbym zrozumieć Boga!”.

Tomaszowi z Akwinu zawdzięczamy Sumę teologiczną, kilkanaście traktatów o Bogu, Kościele i powołaniu człowieka, w których obecna jest synteza całej myśli chrześcijańskiej odwołującej się do Bożego Objawienia. W swej teologicznej refleksji Tomasz doceniał znaczenie rozumu i greckiej myśli filozoficznej, która została ocalona i przekazana Europie głównie przez muzułmańskich myślicieli. W dziełach Akwinaty do dzisiaj uderza nas precyzja myśli i jasność teologicznych sformułowań. Jest to myśl żywa, będąca w dialogu z ówczesną wiedzą. Obok wielu innych dzieł teologicznych i filozoficznych napisał także Summa Contra Gentiles, a także szereg komentarzy do różnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu.

Tomasz był przede wszystkim modlącym się zakonnikiem, człowiekiem, który spotykał Boga w Kościele i w całym stworzeniu nieustannie podtrzymywanym przez Boga w istnieniu. I choć napisał traktaty o Trójcy Świętej i Eucharystii, to przecież w spontanicznej modlitwie dziecka, w prostocie ewangelicznych zdań i w akcie adoracji Najświętszego Sakramentu odkrywał głębię katolickiej wiary, która jest przede wszystkim łaską i nieprzebraną mądrością Boga, zrodzoną z Chrystusowego Krzyża.   

W jednym z wielu opracowań na temat świętego Tomasza, 6 grudnia 1273 roku dominikanin wciąż był w trakcie pracy nad Sumą teologiczną. Jednak od czasu odprawienia porannej Mszy świętej, pomimo wielokrotnych zachęt, nigdy już nie wziął pióra do ręki. To, co wydarzyło się podczas Mszy, wyjawił jedynie Reginaldowi, swemu sekretarzowi i najbliższemu z przyjaciół. Historia wyszła na jaw dopiero trzydzieści lat później, na krótko przed śmiercią Reginalda. Otóż podczas odprawiania pamiętnej Mszy świętej – zwierzył się Tomasz Reginaldowi – miał on wizję Chrystusa ukrzyżowanego, który przemówił do niego słowami: „Dobrze o Mnie napisałeś, Tomaszu. O co chciałbyś Mnie prosić?”. Odpowiedź mogła być tylko jedna: „O nic, prócz Ciebie samego, Panie”. Jak wyjaśnił Tomasz, w porównaniu z tym, co zobaczył i zrozumiał w tym doświadczeniu, wszystkie jego dzieła wydawały się mieć nie większą wartość niż słoma. Odtąd nie był już w stanie tworzyć dzieł teologicznych.

 

Ogłoszenia parafialne 26.01.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 26.01.2020r.
III Niedziela Zwykła

1. Wolontariusze parafialnego Caritas zbierają ofiary do puszek dla osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy. Punkt Caritas Parafialnego czynny jest w czwartki od 16:00 do 17:00 przy ul. Myliusa 1A.
2. W piątek zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Dziękujemy za przyjęcie nas do waszych domów. Jesteśmy wdzięczni za okazane nam dobro i wszelkie przejawy życzliwości. Wszystkim składamy z serca płynące Bóg Zapłać.
3. Za tydzień przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. W całym Kościele obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana – Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Poświęcenie świec podczas każdej Mszy św.                        UWAGA !!! W przyszłą niedzielę tj. 2 lutego br. przed Mszą św. będzie można nabyć świecę „gromnicę” w cenie 10 zł.
4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Przed Mszą św. o godz. 17:00 zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi grzeszników. Tego dnia zmiana tajemnic dla Żywego Różańca.
5. Informujemy o możliwości rezerwacji i zamawiania Mszy św. na cały bieżący rok. Niech Eucharystia stanie się dziękczynieniem za przeżyte lata, rocznice sakramentu małżeństwa a nawet dnia urodzin czy imienin. Msza św. jest najpiękniejszym darem, w którym możemy tu na ziemi uczestniczyć.
6. Rekolekcje powołaniowe rozpoczną się w naszym Seminarium Duchownym, 1 lutego 2020r. (zjazd uczestników do godz. 1600), a zakończą 5 lutego 2020r. około godz. 14:00. Na rekolekcje można zgłaszać młodzież męską szkół średnich i studentów. Należy na nie przywieźć: notatnik, długopis; Pismo Święte; śpiwór (jeśli ktoś chce także poduszkę); rzeczy osobiste. Koszt rekolekcji wynosi 50 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 stycznia 2020! Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: kolopowolaniowe@gmail.com lub telefonicznie: (55) 235 51 83.
7. Na czas ferii zimowych – wszystkim dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy na ten czas błogosławieństwa Bożego, bezpiecznego i pełnego radości wypoczynku.
8. Przed kościołem można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.
9. Kancelaria Parafialna w trakcie trwania ferii zimowych czynna tylko w sobotę od godz. 10:30 do 12:00. Zapraszamy.
10. Pan powołał do wieczności: śp. Zygmunta Janowskiego, lat 99 z ul. Brzechwy

Numer Konta Parafialnego
PKO BP 72 1020 1752 0000 0102 0069 6047

 

Intencje mszalne 26.01.2020

† INTENCJE MSZALNE †

PONIEDZIAŁEK 27 stycznia 2020r.             Mk 3, 22-30

8.00 † Wacław Bazylak (27 greg.)
18.00 † Mieczysław w 23 r.śm. i Kazimiera (k) Dąbkowscy

WTOREK 28 stycznia 2020r. / św. Tomasza z Akwinu            Mk 3, 31-35
8.00 † Wacław Bazylak (28 greg.)
18.00 † Kordula i Wacław Matłachowie

ŚRODA 29 stycznia 2020r.                                     Mk 4, 1-20

8.00 † Wacław Bazylak (29 greg.)
18.00 † Józef Smolak w 16 r.śm.

CZWARTEK 30 stycznia 2020r.                                 Mk 4, 21-25

8.00 † Wacław Bazylak (30 greg.)
18.00 † Marek Pietrzak w dniu ziemskich urodzin

PIĄTEK 31 stycznia 2020r. / św. Jana Bosko              Mk 4, 26-34

8.00 † Marek Piechowicz w 1 r.śm.
18.00 † Franciszka (k) i Stanisław Zaborowscy i zmarli rodzice

SOBOTA 1 lutego 2020r.                                          Mk 4, 35-41

8.00 † Zofia Rynkowska-Hipsz (1 greg.)
18.00 W int. członków XII Róży im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z prośbą o Boże błog. i opiekę MB

NIEDZIELA  2 lutego 2020r./  Święto Ofiarowania Pańskiego               Łk 2, 22-40
7.00 Zmarli z rodz. Renda i Radziszewskich
9.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
9.00 † Zofia Rynkowska-Hipsz (2 greg.)
10.30 Dzięk. w 70 urodziny Krystyny Salewskiej z prośbą o Boże błog., opiekę MB i
potrzebne łaski
12.00 O Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Adrianny Stankiewicz z okazji 18 urodzin i całej Jej rodziny
15.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodz. Urbanowskich i Dębickich
18.00 † Wiesław Wojniak w 26 r.śm. i zm. z rodz. Uzdowskich, Malinowskich i Czyżyków-Skoczyków