Biuletyn parafialny nr 826 / 10 listopada 2019r. XXXII Niedziela Zwykła

CHRZEŚCIJAŃSTWO I PATRIOTYZM
Ogłoszenia parafialne 10.11.2019
Intencje mszalne 10.11.2019

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO I PATRIOTYZM

Gdy w internetową wyszukiwarkę wpisze się równocześnie słowa „Kościół” i „patriotyzm”, wśród pierwszych wyników znajdą się dwa pytania. Najpierw: „Czy chrześcijanin może być patriotą?”, a nieco niżej: „Czy brak patriotyzmu to grzech?”. Sprzeczność? Niekoniecznie.

W indeksie tematycznym Katechizmu Kościoła katolickiego termin „patriotyzm” się nie pojawia. Ale „ojczyzna” jest. A przecież „patriotyzm” wywodzi się od łacińskiego terminu „patria”, czyli „ziemia ojców”, który dzisiaj nazywamy zwykle „ojczyzną”.

Czym jest patriotyzm? Najprostsza definicja mówi, że jest „miłością ojczyzny”. I tu Katechizm nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości” (KKK 2239). W tym samym punkcie czytamy, że obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności.
Jest też stwierdzenie mówiące, że podporządkowanie się prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej.

To jest podstawowa i fundamentalna odpowiedź na obydwa postawione wyżej pytania. Chrześcijanin nie tylko może być patriotą. Powinien nim być. Kościół swoje stanowisko w tej sprawie opiera na czwartym przykazaniu Dekalogu. Uczy, że dotyczy ono nie tylko relacji do ojca i matki, związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny (w tym okazywania czci, miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom). Czwarte przykazanie Boże wskazuje „obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą lub kierują” (KKK 2199).

Czwarte przykazanie Dekalogu to niejedyne biblijne odniesienie do patriotyzmu. W Starym Testamencie można znaleźć wiele przykładów postaw patriotycznych, np. w opisie wędrówki do Ziemi Obiecanej, w słynnym Psalmie 137, zaczynającym się od słów: „Nad rzekami Babilonu – tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon”, w księgach Judyty i Estery, u proroków Izajasza, Jeremiasza, Nehemiasza, a także w Księgach Machabejskich.

O swoją ziemską ojczyznę troszczył się Jezus. Płakał nad Jerozolimą, martwił się o Korozain i Betsaidę, które nie rozpoznały znaków czasu. Św. Paweł Apostoł, nazwany przez Jana Pawła II „mistrzem miłości ojczyzny”, w Liście do Rzymian napisał: „Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą [odłączonym] od Chrystusa dla [zbawienia] moich braci, którzy według ciała są moimi rodakami” (Rz 9,1-3).

Sto pierwsza rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to nie tylko okazja do wywieszenia biało-czerwonej flagi i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. To nie tylko udział w pięknych uroczystościach czy nawet Marszu Niepodległości. 11 listopada to doskonała okazja do modlitwy za naszą ojczyznę.
Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie, i spraw, abyśmy, idąc przez ziemską Ojczyznę, doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Ogłoszenia parafialne 10.11.2019

1. Kleryk naszego Seminarium Amadeusz Babiel, dzisiaj przed kościołem rozprowadza kalendarze ścienne na rok 2020 za dobrowolną ofiarę. Nabywając kalendarz wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu.

2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 7:00 zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny, które będą roznoszone przez upoważnione osoby z naszej parafii.

3. Jutro na Mszy św. o godz. 11:00, w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, dziękować będziemy za dar wolności i prosić o dary Ducha Świętego dla wszystkich odpowiedzialnych za losy Polskiego Narodu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. Zapraszamy jutro na Mszę św. o godz. 18:00 w intencji ks. Marcina z okazji Jego imienin.

5. Wszystkich pragnących pogłębiać wiedzę i wiarę nt. Pisma Świętego, zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę 13 listopada o godz. 19.00.

6. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem naszej miłości jest nasza modlitwa za nich. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych codziennie na Mszy św. Zbiorowej o godz. 18:00, a po niej na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, połączoną z Wypominkami.

7. Od 11 do 19 listopada w naszej parafii będzie trwała Nowenna do św. Rafała Kalinowskiego, przygotowująca nas duchowo do Odpustu Parafialnego. Nowennę będziemy odmawiać na zakończenie Mszy św. Zapraszamy do tej wspólnej modlitwy.

8. W tym tygodniu rozpoczynamy przygotowania do pierwszej rocznicy poświecenia (konsekracji) naszej świątyni i ODPUSTU PARAFIALNEGO.
Zapraszamy do udziału w przygotowaniach poprzez udział w następujących wydarzeniach:

  • 16.11.2019r., sobota godz. 18:00 – Msza św., spotkanie Rodziny Karmelitańskiej i Bractwa Szkaplerznego. W tym dniu będziemy dziękować za powstanie naszej parafii, erygowanej 16 listopada 1993 roku przez śp. ks. Biskupa Andrzeja Śliwińskiego – Pierwszego Biskupa Elbląskiego.
  • 17.11.2019r., niedziela godz. 12:00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Wojciecha Skibickiego; Mszę św. uświetni Chór Żeński „CANTATA”
    z Morąga oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej dzień konsekracji kościoła. ZAPRASZAMY do udziału w tym wydarzeniu.
  • 18.11.2019r., poniedziałek godz. 17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą dziękczynną za parafię. Zapraszamy szczególnie młodzież KSM oraz kandydatów do bierzmowania rok I i II do wspólnej modlitwy.
  • 19.11.2019r., wtorek godz. 17:30 Adoracja w intencji DZIEŁA DUCHOWEJ ADOPCJI. Msza św. o godz. 18:00 z możliwością podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zagrożonego aborcją. Zapraszamy wszystkie osoby, które podejmowały tę formę OBRONY ŻYCIA oraz osoby pragnące włączyć się w to wielkie dzieło modlitwy za dzieci zagrożone zabiciem.
  • 20.11.2109r., środa UROCZYSTE MSZE ŚW. ODPUSTOWE o godz. 8:00. 11:00 (z udziałem księży z dekanatu i zaproszonych gości) oraz o godz. 18:00.

9. W poniedziałek tj. 18 listopada o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza św. z nauką dla młodzieży. W tym dniu przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny patronki Ruchu Czystych Serc i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

10. Nasza parafia organizuje w dniach 22-23 listopada br. PIELGRZYMKĘ do TORUNIA I LICHENIA. Wyjazd 22 listopada (piątek) o godz.6:00. Nocleg w Licheniu. W programie: Sanktuarium św. Jana Pawła II, Radio Maryja, spacer po Toruńskiej Starówce oraz Sanktuarium w Licheniu. Koszt 250 zł (nocleg śniadanie, autokar, ubezpieczenie), pozostałe posiłki we własnym zakresie. Zapisy w zakrystii.

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. wraz z dodatkiem „Gość Elbląski” a w nim wydarzenia z diecezji.

 

Intencje mszalne 10.11.2019

PONIEDZIAŁEK 11 listopada 2019r. / św. Marcina z Tours Łk 17, 1-6
8.00 Dziękczynna w dniu urodzin Klaudii z prośbą o Boże błogosławieństwo
11.00 W intencji Ojczyzny
18.00 Dziękczynna za ks. Marcina w dniu imienin
18.00 † Msza Święta zbiorowa †
WTOREK 12 listopada 2019r. Łk 17, 7-10
8.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Piotra Makowskiego z ok. urodzin – int. od Margaretki
18.00 † Józef Kwiatosz w 6 r.śm.
18.00 † Msza Święta zbiorowa †
ŚRODA 13 listopada 2019r. / pierwszych męczenników Polski Łk 17, 11-19
8.00 † Wiktoria, Teofil, Edward, Henryk, Ewa i Zenon
18.00 † Jolanta Kościńska w 3 r.śm. i Anna Rzepka w 3 r.śm.
18.00 † Msza Święta zbiorowa †
CZWARTEK 14 listopada 2019r. Łk 17, 20-25
8.00 O Boże błog., światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Danuty w pokonywaniu trudności życiowych
18.00 † Msza Święta zbiorowa †
PIĄTEK 15 listopada 2019r. / św. Alberta Wielkiego Łk 17, 26-37
7.00 †
18.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
18.00 † Msza Święta zbiorowa †
SOBOTA 16 listopada 2019r. Łk 18, 1-8
8.00 † Zofia Badaj w 30 dpp.
18.00 † Zmarli z Rodziny Karmelitańskiej i Bractwa Szkaplerznego
18.00 † Msza Święta zbiorowa †
XXXIII Niedziela Zwykła / 17 listopada 2019r. Łk 21, 5-19
7.00 Dzięk. w 40 rocz. ślubu Krystyny i Grzegorza Kamińskich z prośbą o Boże błog. i potrezbne łaski dla rubinowych jubilatów
9.00 † Jan i Danuta Wielgolawscy i zm. z rodz. Wielgolawskich
10.30 † Zdzisław Borowski w 3 r.śm. i zm. z rodz.
12.00 W intencji Parafian w rocznicę poświęcenia Kościoła
15.00 † Roman Tykarski w 6 mies. po pogrzebie
18.00 Msza Święta zbiorowa