Biuletyn parafialny nr 823/20 października 2019r. XXIX Niedziela Zwykła

MARYJNOŚĆ ŚW. JANA PAWŁA II
Ogłoszenia parafialne 20.10.2019
Intencje mszalne 20.10.2019

 

MARYJNOŚĆ ŚW. JANA PAWŁA II


Z okazji przypadającego 22 października, wspomnienia św. Jana Pawła II chciejmy spoglądnąć syntetycznie na jego nabożeństwo maryjne. Otóż jeden z niepolskich autorów, Robert Pannet, napisał ponad 20 lat temu: „Papież wybrany 16 października 1978 r. (po bardzo krótkim pontyfikacie Jana Pawła I), Jan Paweł II, wcześniej arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła, przyniósł pobożności maryjnej nowe tchnienie i zwielokrotniony zapał”. Z kolei włoski mariolog Stefano De Fiores stwierdził: „Żaden papież nie przeznaczył tyle miejsca Maryi w katechezie i w wyrażeniach kultu, żaden nie uczynił tyle pielgrzymek do tej geografii łaski, jaką stanowią na całym świecie sanktuaria maryjne, żaden nie poświęcił Matce Bożej tyle razy narodów, kontynentów, Kościoła i całego świata, co Papież Wojtyła”.

Rzeczywiście, Jan Paweł II odwiedził ponad sto sanktuariów maryjnych znanych na całym świecie, wykładając tam doktrynę Kościoła katolickiego o Matce Bożej, przypominając każde ujęte w Ewangelii wydarzenie z Jej życia i zawierzając Jej opiece Kościół powszechny, Kościoły partykularne, narody i siebie samego.
Sam Ojciec Święty wyznał Andrzejowi Frossardowi, że gdy podczas wojny pracował w podkrakowskiej fabryce sody, lektura Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Grignon de Montfort wywołała przełom w jego życiu duchowym. „Jeśli dawniej zachowywałem dystans – mówi Jan Paweł II – obawiając się, że pobożność maryjna przesłoni mi Chrystusa zamiast ustąpić Mu miejsca, to dzięki temu traktatowi pojąłem, że w istocie rzeczy jest odwrotnie. Nasza relacja z Matką Bożą jest bezpośrednim skutkiem naszego zespolenia z misterium Chrystusa.
Nie ma więc mowy, by Jedno z nich mogło przesłonić Drugie”. W tym właśnie duchu winniśmy rozumieć dewizę Ojca Świętego: „Cały Twój Maryjo – Totus Tuus”.

Zarówno duchowość, jak i apostolstwo piotrowe św. Jana Pawła II, zawierało się w słowach Totus Tuus – cały Twój. Ten program życia, streszczony również w Testamencie Papieżą, miał wymiar na wskroś maryjny. Ojciec Święty samego siebie i wszystko, czym żył, powierzał z ufnością Maryi, jak syn Matce. Często używał określenia „zawierzenie”.

Już w 1979 r., w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny wyznał na Jasnej Górze, że jest „człowiekiem zawierzenia” i jeszcze raz oddał się w macierzyńską niewolę miłości wedle słów swego zawołania: Totus Tuus. Od Matki Bożej uczył się zarówno pokładania ufności w Bogu, jak i bycia dyspozycyjnym dla Pana, a w Nim – dla Kościoła i każdego człowieka. Często przypominał naukę Soboru, że Maryja „poświęciła samą siebie (…) osobie i dziełu Syna swego, pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim (…) służąc tajemnicy odkupienia” (8 I 1997).

Dla Jana Pawła II Maryja była Matką Chrystusa, Wcielonego Syna Bożego i Matką Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Ojciec Święty nie zapomniał nigdy o tym, że Maryja, jakkolwiek była najznakomitszym członkiem Kościoła, potrzebowała jednak odkupienia, co sprawiło, że należy do wspólnoty odkupionych. Z tego względu „jako członek Kościoła, Maryja oddała na służbę braciom swoją osobistą świętość – owoc łaski Bożej oraz Jej wiernej współpracy. Dlatego nadal niesie Ona dla wszystkich chrześcijan skuteczną pomoc w ich walce z grzechem oraz nieustanną zachętę, by żyli jako odkupieni przez Chrystusa, uświęceni przez Ducha, jako dzieci Ojca” (30 VII 1997). Maryja, jako dziewicza Matka, jest dla Kościoła wspaniałym przykładem: „Patrząc na Maryję, wierzący uczy się żyć w najgłębszej komunii z Chrystusem, iść za Nim z żywą wiarą, pokładać w Nim swoją ufność i nadzieję, kochając Go całym swym jestestwem” (6 VIII 1997).

Jan Paweł II, który głosił nieustannie prawdę o godności człowieka i bronił jego praw, często rozważając o Matce Bożej nawiązywał do godności kobiety i w Matce Chrystusa, nazywanej najlepszym wyrazem geniuszu kobiecego, wskazywał wzór i wsparcie dla każdej kobiety.

 

Ogłoszenia parafialne 20.10.2019

1. W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka, dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 93 Tydzień Misyjny pod hasłem: „OCHRZCZENI I POSŁANI”. Niech każdy z nas poczuje się odpowiedzialny za głoszenie Dobrej Nowiny. Pamiętajmy w modlitwie o tych wszystkich, którzy pracują na misjach, a szczególnie o ks. Zbigniewie Pieczuro (RPA), ks. Arkadiuszu Grabowskim (ROSJA), o. Dariuszu Marucie (MADAGASKAR). Ofiary złożone dzisiaj na tacę przeznaczone są na Misje. Dziękuję za wsparcie i zrozumienie odpowiedzialności za to dzieło.

2. Osoby modlące się za kapłanów i tworzące Apostolat „Margaretka” zapraszamy za tydzień na wspólny Różaniec o godz. 17:15 i na Mszę św. o godz. 18:00 w 10 rocznicę powstania Apostolatu przy naszej parafii. Po Eucharystii wspólne świętowanie.

3. Miesiąc Różańca Świętego i Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Zapraszamy na nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu: dorosłych i młodzież o godz. 17:15, a dzieci zapraszamy: w poniedziałki i środy o godz. 16:30.

4. Wszystkich chcących pogłębiać zrozumienie Słowa Bożego, zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego, które odbędzie się w środę 23 października o godz. 18.45.

5. Jak każdego roku w listopadzie modlić się będziemy za naszych zmarłych, dlatego przed kościołem będą rozdawane koperty, w których są kartki na Mszę św. zbiorową
i wypominki. Prosimy o czytelne wypełnianie kartek. Kartka z napisem MSZA ŚW. ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH odprawiana będzie przez cały listopad o godz. 18:00. Druga kartka z napisem WYPOMINKI wyczytywana będzie podczas Koronki do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. wieczornej.
UWAGA !!! PROSIMY zaznaczyć na kartce od MSZY ŚW. ZBIOROWEJ ZA ZMARŁYCH datę (dzień), w którym imiona i nazwiska naszych drogich zmarłych mają być wyczytane. Prosimy, by nie wyznaczać dnia 2 listopada, gdyż ten dzień przeznaczony będzie na szczególne nabożeństwo za wszystkich zmarłych z naszej parafii w ostatnim roku, tj. od 1 listopada 2018 r. Rodziny tych zmarłych zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie, które odprawimy 2 listopada o godz. 18:00.

6. Zapraszamy na Mszę świętą dla chorych w piątek 25 października o godz. 18:00. W czasie Mszy świętej nałożenie rąk przez kapłanów oraz modlitwa o przywrócenie zdrowia fizycznego i duchowego.

7. Za tydzień w sobotę tj. 26 października, ze względu na Msze ślubne, Nabożeństwo Różańcowe odbędzie się wyjątkowo po Mszy wieczornej.

8. Dnia 31 października br. w parafii św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4 od godz. 17:30 rozpocznie się IV ELBLĄSKA NOC ŚWIĘTYCH. Jest to inicjatywa mająca uświadomić wiernym i mieszkańcom Elbląga, chrześcijańskie powołanie do świętości, przybliżyć im tajemnicę wiary jaką jest „świętych obcowanie” oraz lepiej, bo w sposób duchowy przygotować się do Uroczystości Wszystkich Świętych. Szczegóły na plakacie.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł. wraz z dodatkiem „Gość Elbląski” a w nim wydarzenia z diecezji.

10. Pan powołał do wieczności: śp. Zofię Badaj, l. 81 z ul. Leszczyńskiego. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

 

Intencje mszalne 20.10.2019

PONIEDZIAŁEK 21 października 2019r. / bł. Jakuba Strzemię Łk 11, 29-32
8.00 † Weronika Czyżyk (21 greg.)
18.00 O Boże błog., opiekę MB i dary Ducha Świętego dla Przemysława
18.00 † Leszek Szandrach w 11 r.śm.
WTOREK 22 października 2019r. / św. Jana Pawła II Łk 11, 37-41
8.00 † Halina Zimolzak, Piotr i Paulina Mendalka
18.00 † Weronika Czyżyk ( 22 greg.)
18.00 † Romualda (k) Rosik w 30 dpp.
ŚRODA 23 października 2019r. Łk 11, 42-46
8.00 † Weronika Czyżyk (23 greg.)
18.00 W int. czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 † Irena Wileńska w dniu ziemskich imienin i zm. z rodz. Wileńskich i Bartosików
CZWARTEK 24 października 2019r. / św. Antoni Claret Łk 11, 47-54
8.00 † Marian Segeda w 1 r.śm., zm. z rodz. Segedów, Dziurdzów, Kozłowskich, Kulpów, Jadzewiczów i Dawida
18.00 † Weronika Czyżyk (24 greg.)
18.00 † Kazimierz Sokołowski w 30 dpp.
PIĄTEK 25 października 2019r. Łk 10, 1-9
8.00 † Weronika Czyżyk (25 greg.)
9.00 Msza jubileuszowa z okazji 30 lat działalności SP nr 11
18.00 † Jan i Jadwiga Miemiec, Zbigniew Tucholski
18.00 † Edmund Marchlewicz w 1 r.śm.
SOBOTA 26 października 2019r. Łk 12, 8-12
8.00 † Weronika Czyżyk (26 greg.)
18.00 † Julianna Makowska w 10 r.śm., Stefan i Kazimierz Makowscy
XXX Niedziela Zwykła / 27 października 2019r. Łk 18, 1-8
7.00 † Małgorzata Kaczorowska
9.00 † Weronika Czyżyk (27 greg.)
9.00 Dzięk. w 40 rocz. ślubu Lucyny i Ryszarda Zajdel z prośbą o Boże błog., opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski
10.30 W int. Piotrusia z ok. 3 urodzin oraz Małgosi z ok. 24 urodzin z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski na każdy dzień
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Izydor w rocz. śmierci i zm. z rodz. Binkowskich
18.00 Dzięk. w 40 rocz. ślubu Lucyny i Ryszarda Zajdel z prośbą o Boże błog., opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski