25 LAT KAPŁAŃSTWA KS. WOJCIECHA ZWOLICKIEGO

 

JUBILEUSZ 25 – LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

Urodziłem się 19 kwietnia 1967 roku w Malborku. Rodzice Franciszek i Krystyna Zwoliccy. Mój dom rodzinny, gdzie się wychowywałem i dojrzewało moje powołanie do kapłaństwa to Kończewice – wieś położona na Żuławach Wiślanych pomiędzy Nogatem a Wisłą. Wzrastałem wśród rodzeństwa, jestem najstarszy z nich. Mam dwóch braci: Jacka i Piotra oraz siostrę Lucynę. Bardzo ważną rolę w moim życiu odegrały babcie Helena i Weronika i dziadek Bolesław. Wychowałem się na wsi, gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. W rodzinnym domu tata i mama zasiewali ziarno miłości i wiary. Rodzice przekazali mi swoją miłość do ziemi i pracy na roli.

 

Od najmłodszych lat byłem związany z moją parafią p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Przez lata dzieciństwa i młodości służyłem przy ołtarzu – byłem ministrantem, lektorem. Kapłani których Pan Bóg stawiał na mojej drodze, szczególnie proboszczowie, pomagali odkrywać moje powołanie. Ich świadectwo życia rozpaliło we mnie pragnienie pójścia za Jezusem. Szkołę Podstawową ukończyłem w Kończewicach, dalszą naukę podjąłem w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie. W 1987 roku zdałem maturę i rozpocząłem studia w Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy.

 

Głos „pójdź za mną” nieustannie mnie przynaglał. Pod Jego wpływem w 1988 roku przerwałem studia i wstąpiłem do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku – Oliwie. W wyniku powstania Diecezji Elbląskiej (1992) dalszą formację kontynuowałem w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. W 1993 roku powstało w Elblągu Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej i tu zakończyłem swoją formację. Dnia 11 czerwca 1994 roku z rąk J.E. ks. Biskupa Andrzeja Śliwińskiego przyjąłem święcenia kapłańskie. Moją pracę duszpasterską rozpocząłem w parafii św. Józefa w Morągu, gdzie posługiwałem przez pięć lat (1994 – 1999). W roku wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Elblągu (1999) dekretem biskupa zostałem skierowany do parafii katedralnej św. Mikołaja w Elblągu. Po trzech latach jako kapłan z niewielkim, ośmioletnim doświadczeniem zostałem mianowany proboszczem budującej się parafii św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu.

 

W latach 2008 – 2012 i od 2018 pełnię funkcję wicedziekana Dekanatu Elbląg Północ. W 2015 Biskup Elbląski ks. dr Jacek Jezierski docenił moją posługę i mianował mnie Kanonikiem Gremialnym Kapituły Żuławskiej w Nowym Stawie. Na przestrzeni 25 lat kapłaństwa byłem katechetą w szkołach ponadpodstawowych (1994 – 2002). Obecnie jestem moderatorem Bractwa Szkaplerznego i Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Diecezji Elbląskiej. Od 1 lipca 2002 roku do dnia dzisiejszego służę Bogu, który mnie wybrał i powołuje każdego dnia, i Wam drodzy parafianie najlepiej jak potrafię. Dziękuję za wszelkie
okazane mi dobro, życzliwość i proszę o modlitwę.

 

Wasz Proboszcz ks. Wojciech Zwolicki

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TAKŻE KILKA ZDJĘĆ KS. WOJCIECHA:

Z rodzicami i rodzeństwem, w dniu rocznicy 50-jubileuszu małżeństwa rodziców.

 

Uroczystość poświęcenia kościoła św. Rafała Kalinowskiego, 17 listopada 2018 r.

 

W czasie pielgrzymki do Medjugorie.

 

W czasie odpustu parafialnego, 16 lipca 2015 r.