TRIDUUM PASCHALNE W NASZEJ PARAFII

 

TRIDUUM PASCHALNE
trzy dni, które streszczają to, co najważniejsze

 

 

WIELKI CZWARTEK

Kościół staje się w tym dniu, w czasie liturgii Wieczernikiem, w którym Jezus spotyka się przed Męką ze swoimi
uczniami, umywa im nogi i nazywa przyjaciółmi.

17:40 Obrzęd ustanowienia nowych ministrantów i lektorów

18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Tego dnia liturgia kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.

Od godz. 21:00 – adoracja prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym. Adoracja trwa do godziny 22:00.

 

 

WIELKI PIĄTEK

Dzień Męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym dniu Kościół nie sprawuje Mszy św. Gromadzimy się
na wieczornej liturgii ku czci Męki Pańskiej.

9:00 – CIEMNA JUTRZNIA – modlitwa brewiarzowa

15:00 – GODZINA MIŁOSIERDZIA – Droga Krzyżowa oraz I Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego

18:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ I ADORACJA KRZYŻA – Składa się z czterech części: pierwsza to słuchanie Słowa Bożego, druga to odsłonięcie i adoracja Krzyża, po niej obrzędy Komunii św. konsekrowanej uprzednio. Liturgia kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego.

Śpiewana Drogę Krzyżową „Ślad losu” o godz. 21:00. Przeżyj wraz
z nami ostatnie chwile życia Pana Jezusa.

UWAGA!!! W tym dniu obowiązuje nas POST ŚCISŁY tzn. wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i ograniczenie ilości
spożywanego pokarmu (trzy posiłki – jeden do syta i dwa lekkie).

 

 

WIELKA SOBOTA

9:00 CIEMNA JUTRZNIA – modlitwa brewiarzowa

Dzień Adoracji przy Grobie Pańskim i poświęcenie pokarmów na stół Wielkanocny: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30. Podczas poświęcenia koszyk trzymamy przed sobą, aby zachować większy porządek i ciszę
modlitewną w kościele. Ofiary zbierane w tym dniu przeznaczone będą dla osób korzystających z pomocy Caritas w naszej parafii.

15:00 II DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

20:00 WIGILIA PASCHALNA – przynależy już właściwie do Niedzieli Zmartwychwstania. To najpiękniejsza i najbardziej rozbudowana liturgia w całym roku. W jej trakcie proklamowane jest uroczyście zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią oraz ogłoszenie Jego zmartwychwstania. Na liturgię zabieramy ze sobą naczynko na wodę święconą oraz świece.