JEDEN w trzech osobach?

trojca_sw

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35). CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej (22.05.2016r.)

ogloszenia

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, czyli uświadamiamy sobie prawdę naszej wiary, że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach.

2. Dzisiaj na Sumie Parafialnej o godz. 12.00 dzieci klas III (63), będą po raz pierwszy w pełni uczestniczyć we Mszy św. Otoczmy je modlitwą i prośmy Boga by miały dobry przykład w swoich rodzinach.

3. Rodziców, których dzieci będą przeżywały w tym roku rocznicę I Komunii Świętej, zapraszamy na spotkanie: 23 maja (poniedziałek) do sali na plebanii o godz. 19.00. Proszę o zabranie książeczki od pierwszych piątków miesiąca dziecka i rodziców oraz układankę majową. Obecność obowiązkowa. Próby dla dzieci:

  • 24 i 25 maja o godz. 16.00 oraz 2 czerwca o godz. 16.00

CZYTAJ DALEJ!

Niedziela Pięćdziesiątnicy

wigiliazds

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego (15.05.2016r.)

ogloszenia

1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a zarazem dzień, w którym możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za udział w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”. W dniu dzisiejszym kończy się OKRES WIELKANOCNY.

2. Za tydzień na Sumie Parafialnej o godz. 12.00 dzieci będą obchodzić Uroczystość I Komunii Świętej. Prosimy, aby osoby nie związane z powyższą uroczystością wybrały inną godzinę Mszy Świętej. Dziękujemy za zrozumienie.

3. Dzisiaj ulicami naszego miasta przedzie MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY. Tegoroczne hasło: „Każde życie jest bezcenne” podkreśla szczególną wartość każdej osoby. Marsz rozpocznie się o godz. 14.30 na Placu Jagiellończyka skąd uczestniczy przemaszerują na plac przed Katedrą Elbląską. Tu odbędzie się rodzinny festyn. Zapraszamy wszystkie rodziny, dzieci, młodzież, dziadków i babcie na wspólne świętowanie a szczególnie Obrońców Życia. Informacjie na plakacie. CZYTAJ DALEJ!

Intencje Mszalne na IX tydzień w ciągu roku (16.05. – 22.05. 2016 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

16 maja   PONIEDZIAŁEK
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła – święto                
J 19, 25-27
8.00 Śp. Józefa(k) i Antoni Wielesik
8.00 Dziękczynna za 50 lat życia Anny z prośbą o mądrość, Boże prowadzenie i wszelkie potrzebne łaski
18.00 Bractwo Szkaplerzne
18.00 Śp. Bogdan Król 16 greg.

CZYTAJ DALEJ!

Wniebowstąpienie

wniebo

Św. Łukasz pozostawił w Dziejach Apostolskich następującą relację o Wniebowstąpieniu: „Po tych słowach [Pan Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ´Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba´. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej” (Dz 1, 9-12).      We wspomnianym wyżej fragmencie Dziejów Apostolskich św. Łukasz opowiada, że obłok zabrał Pana Jezusa sprzed oczu Apostołów, kiedy Ten wstępował do nieba. Już w Starym Testamencie przez obłok rozumiano szczególną obecność Boga wśród Narodu Wybranego. W obłoku przecież Bóg prowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, w obłoku Bóg zstąpił na Górę Synaj. Kiedy Ewangelista św. Łukasz opisuje, że obłok zabrał Pana Jezusa, chciał przez to podkreślić, że odtąd rozpoczęła się Jego chwała. Wniebowstąpienie było wielką radością dla nieba, gdyż Chrystus po zwycięskim boju powrócił do domu. CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego (08.05.2016r.)

ogloszenia

1. Dzisiaj przypada UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, a za tydzień obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, która kończy Okres Wielkanocny. Przypominamy o obowiązku wypełnienia Przykazania Kościelnego: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

2. Trwają nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny, tzw. „MAJOWE”. Zapraszamy w maju dorosłych i młodzież codziennie o godz. 17.30, a dzieci w poniedziałki i  czwartki o godz. 16.30.

3. XI MIĘDZYUCZELNIANA KONFERENCJA NAUKOWA odbędzie się 12 maja br. (czwartek) w godz. 10.00 do 13.45 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego, ul. Bożego Ciała 10 w Elblągu pt. TOŻSAMOŚĆ MŁODZIEŻY – inspiracje św. Jana Pawła II dla współczesności”. Informacje na plakacie. Zapraszamy. CZYTAJ DALEJ!