Orędzie papieża Franciszka na Tydzień Misyjny (fragmenty)

missio

Przeżywany przez Kościół Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rzuca szczególne światło również na Światowy Dzień Misyjny 2016: zaprasza nas do spojrzenia na misję ad gentes jako wspaniałe, ogromne dzieło miłosierdzia, zarówno co do ducha jak i co do ciała. W istocie w tym Światowym Dniu Misyjnym wszyscy jesteśmy zaproszeni do „wyjścia” jako uczniowie-misjonarze, każdy oddając na tę służbę swoje talenty, swoją kreatywność, swoją mądrość i doświadczenie, aby nieść orędzie Bożej czułości i współczucia całej rodzinie ludzkiej. Na mocy nakazu misyjnego Kościół troszczy się o tych, którzy nie znają Ewangelii, bo pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do doświadczenia miłości Pana. „Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii” (Bulla Misericordiae vultus, 12) i głoszenie go w każdym zakątku ziemi, aby dotarła do każdej kobiety, mężczyzny, osoby starszej, człowieka młodego i dziecka.

CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na XXX Niedzielę w ciągu roku (23.10.2016 r.)

ogloszenia

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 90. Tydzień Misyjny pod hasłem „Ochrzczony to znaczy posłany”. Niech każdy z nas poczuje się odpowiedzialny za głoszenie Dobrej Nowiny. Pamiętajmy w modlitwie o tych wszystkich, którzy pracują na misjach, a szczególnie o ks. Zbigniewie Pieczuro (RPA), ks. Arkadiuszu Grabowskim (MOSKWA), o. Dariuszu Marucie (MADAGASKAR).

2. Przed kościołem kleryk Krzysztof rozprowadza KALENDARZ SEMINARYJNY na 2017 rok. Zebrane ofiary przeznaczone są na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej. Dziękujemy za wsparcie poprzez zakupienie kalendarza.

3. Osoby modlące się za kapłanów i tworzące Apostolat „Margaretka” zapraszamy dzisiaj na wspólny Różaniec o godz. 17.15 i na Mszę św. o godz. 18.00 w 7 rocznicę ich istnienia. Po Eucharystii spotkanie na plebanii. CZYTAJ DALEJ!

Halloween – igranie ze złem ?!

nie_halloween

Festiwal błazenady przed majestatem i tajemnicą śmierci jest wyrazem daleko posuniętej bezmyślności i głupoty. Atmosfera makabrycznych symboli zombie, kościotrupów, wyobrażonych demonów w durnowatych pląsach, mających rzekomo śmieszyć i straszyć, jest w najlepszym razie głupstwem. Dodana do tego prymitywna wiara w „duchy”, zwłaszcza dziś, w XXI wieku, w początkach trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, jawi się jako jakiś żałosny regres w kierunku prymitywnych zabobonów. Dodatkowo wtedy właśnie prowokuje odwiecznego nieprzyjaciela ludzkościpodkreśla Artur Winiarczyk, redaktor naczelny „Miesięcznika Egzorcysta”, we wprowadzeniu do październikowego numeru. CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na XIX Niedzielę w ciągu roku (16.10.2016 r.)

ogloszenia

1. Mamy miesiąc Różańca Świętego. Zapraszamy na nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.  Wierni, którzy odmawiają część Różańca (5 dziesiątek) w kościele, w kaplicy czy w rodzinie  mogą uzyskać ODPUST ZUPEŁNY. Zapraszamy do wspólnej modlitwy: dorosłych i młodzież o  godz. 17.15, a dzieci zapraszamy: we wtorki  i czwartki o godz. 16.30.  

2. PROPOZYCJA dla tych, którzy później wracają z pracy. W każdą środę października zapraszamy na wspólny Różaniec o godz. 19.00. Spróbuj może Ci się uda – zapraszamy.

3. Dzień 16 października to spotkanie Bractwa Szkaplerznego i Rodziny Szkaplerznej oraz dzień modlitw za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. W tym dniu 38 lata temu cała Polska usłyszała słowa: Habemus Papam obwieszczające wybór Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00. W tym dniu wyjątkowo wspólny Różaniec o godz. 20.00 zakończony Apelem Jasnogórskim prowadzony przez pielgrzymów grupy Elbląg-Północ. CZYTAJ DALEJ!

Fragment z encykliki Dives in misericordia – o miłosierdziu Bożym – św. Jana Pawła II

john_paul_2_coa-svg

Kiedy Chrystus rozpoczął czynić i nauczać     

         (…) Wobec swoich ziomków, mieszkańców tego samego Nazaretu, Chrystus powołuje się na słowa proroka Izajasza: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana (Łk 4, 18 n.). Zdania te zapisane u św. Łukasza są pierwszą mesjańską Jego deklaracją, w ślad za którą idą czyny i słowa znane z Ewangelii. Poprzez te czyny i słowa Chrystus uobecnia Ojca wśród ludzi. Znamienne, że tymi ludźmi są nade wszystko ubodzy, nie mający środków do życia, są ludzie, których pozbawiono wolności, są ślepi, którzy nie widzą całego piękna stworzenia, są ci, którzy żyją w ucisku serca lub też doznają społecznej niesprawiedliwości, są wreszcie grzesznicy. Wobec tych nade wszystko ludzi Mesjasz staje się szczególnie przejrzystym znakiem Boga, który jest miłością, staje się znakiem Ojca. W tym widzialnym znaku ludzie ówcześni — ale także ludzie naszych czasów — mogą „zobaczyć” Ojca. CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na XXVIII Niedzielę w ciągu roku (09.10.2016 r.)

ogloszenia

1. Obchodzimy dzisiaj już XVI Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Z tej okazji młodzież  przed kościołem zbiera do puszek ofiary na stypendia w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Za okazane wsparcie dziękujemy.

2. Mamy miesiąc Różańca Świętego. Zapraszamy na nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.  Wierni, którzy odmawiają część Różańca (5 dziesiątek) w kościele, w kaplicy, w rodzinie  mogą uzyskać ODPUST ZUPEŁNY. Zapraszamy do wspólnej modlitwy: dorosłych i młodzież o  godz. 17.15, a dzieci zapraszamy: we wtorki  i czwartki o godz. 16.30.

3. PROPOZYCJA dla tych, którzy później wracają z pracy. W każdą środę października zapraszamy na wspólny Różaniec o godz. 19.00. Spróbuj może Ci się uda – zapraszamy.  CZYTAJ DALEJ!

Intencje na XXVIII Tydzień w ciągu roku (10.10 – 15.10.2016 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

10 października   PONIEDZIAŁEK              Łk 11, 29-32
8.00 Śp. Maria Żygowska 10 greg.
18.00 Śp. Jan Głodowski w 1 rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny Nowoświat
18.00 Dziękczynna z okazji 12 rocz. urodzin Asi i 8 rocz. urodzin Bartka z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i potrzebne łaski dla całej rodziny

CZYTAJ DALEJ!

Obłóczyny i święcenia kapłańskie

obloczyny

Obłóczyny to uroczystość przyznania alumnom seminarium duchownego sutann lub zakonnikom habitu. W naszym Elbląskim Seminarium Duchownym sutanny przyznaje się alumnom III roku, a w zakonach najczęściej po nowicjacie.

Takiej uroczystości przewodzi biskup danej diecezji lub prowincjał zakonu (ewentualnie rektor seminarium lub magister nowicjatu). Błogosławi on sutanny, a następnie ubiera się w nie danych alumnów. Od tego czasu marynarka i krawat są zastąpione przez sutannę/habit lub w przypadku alumnów wyższych seminariów, tzw. krótki strój duchowny (garnitur i koszula z koloratką). Od obłóczyn alumni/nowicjusze są zobowiązani chodzić w stroju duchownym. CZYTAJ DALEJ!