Modlitwa Światowych Dni Młodzieży 2016

sdm2016

„Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.”

Pielgrzymka do Świętego Gaju

swgaj

UROCZYSTOŚCI KU CZCI PATRONA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ŚWIĘTEGO WOJCIECHA –  ŚWIĘTY GAJ – 2016
SOBOTA – 30 kwietnia  2016 (PIELGRZYMKI PIESZE I AUTOKAROWE)

 

GODZ. 14.30             –  PRZYBYCIE I POWITANIE PIELGRZYMÓW

                                       PRZY OŁTARZU POLOWYM

GODZ. 14.45             –  PROCESJA Z RELIKWIAMI ŚW. WOJCIECHA Z KOŚCIOŁA
DO OŁTARZA POLOWEGO

GODZ. 15.00             –  MSZA ŚWIĘTA, POD PRZEWODNICTWEM    

                                      J.E. BISKUP DR JACKA JEZIERSKIEGO Biskupa Elbląskiego

Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkanocną (24.04.2016r.)

ogloszenia

1. Dzisiejsza niedziela naszej parafii jest NIEDZIELĄ PROMUJĄCĄ  ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE. Młodzież zbiera ofiary do puszek na wyjazd. Pomóżmy im, aby mogli spotkać się z Ojcem Świętym i młodzieżą całego świata.

2. Ojciec Święty Franciszek prosi o pomoc materialną o charakterze humanitarnym dla społeczeństwa ukraińskiego na obszarze dotkniętym działaniami wojennymi. W związku z powyższym apelem – Biskup Elbląski zarządził że ofiary zbierane na tacę 24 kwietnia br. przeznaczone będą na powyższy cel. Dziękuję za ofiary i ludzką solidarność z potrzebującymi. Bóg zapłać.

3. Zakończyliśmy 53. Tydzień Modlitw o Powołania. Dziękuję ks. Sławomirowi i wszystkim, którzy podjęli modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Bóg zapłać.   CZYTAJ DALEJ!

Intencje Mszalne na V tydzień w okresie Wielkanocnym (25.04. – 01.05. 2016 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

25 kwietnia   PONIEDZIAŁEK  Św. Marka Ewangelisty, święto                      Mk 16, 15-20
8.00 śp. Zdzisław Siudziński
8.00 O zdrowie dla ks. Tomasza
18.00 Śp. Władysława(k) Stefanowicz 27 greg.
18.00 Dziękczynna z okazji 91 rocz. urodzin Janiny Walko z prośbą o Boże błogosł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

CZYTAJ DALEJ!

Niedziela Młodzieżowa!

dominicam

Za tydzień – 24 kwietnia – w naszej parafii:

NIEDZIELA MŁODZIEŻOWA!

Okazja, aby o młodzieży porozmawiać, za młodzież się pomodlić, młodzieży pomóc…

CZYTAJ DALEJ!

List Biskupa Elbląskiego do parafii i wspólnot diecezji elbląskiej na 4. Niedzielę Wielkanocy

bpj

Drodzy wyznawcy Jezusa Chrystusa, Siostry i Bracia w wierze!

Dzieje Apostolskie należą do zespołu pism Nowego Testamentu. Opowiadają między innymi o działalności św. Pawła apostoła. W rozdziale 13-tym czytamy, że Paweł i jego współpracownik Barnaba, przyszli do Antiochii w Azji Mniejszej. Odwiedzili miejscową synagogę, tj. miejsce modlitwy Żydów. Oni gromadzili się na nabożeństwa regularnie, w soboty, czyli w dniu szabatu. CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia na IV Niedzielę Wielkanocną (17.04.2016r.)

ogloszenia

1. Akcja „Pola Nadziei 2016” ma uwrażliwić społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących, a także zachęcić do wolontariatu hospicyjnego. Na terenie Elbląga będzie przeprowadzona kwesta. Przed kościołem będzie można dzisiaj do puszek złożyć dobrowolną ofiarę. Dziękujemy za zrozumienie.

2. Dzisiaj w IV niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, w Kościele obchodzony jest 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który tym razem będzie przebiegał pod hasłem „Powołani do Miłosierdzia”. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji młodych ludzi, aby dobrze rozeznali swoje powołanie. Godziny nabożeństw podane są w biuletynie w intencjach mszalnych. CZYTAJ DALEJ!

Chrzest Polski

chrzest_polski

Istotnym wydarzeniem dla historii naszego kraju jest niewątpliwie przyjęcie przez władcę Polski Mieszka I chrztu w 966 r. Data ta uznawana jest za początek istnienia państwa polskiego.

Polska powstała ze zjednoczenia wielu plemion w jedno scentralizowane państwo. Dokonać mieli tego na przestrzeni lat książęta Polan: pradziadek Mieszka – Siemowit, dziadek – Lestek, ojciec księcia – Siemomysł i sam Mieszko. Powstałe państwo było różnorodne wewnętrznie, a poddani wyznawali różne pogańskie religie. Jedna wiara – chrześcijaństwo, która głosiła konieczność posłuszeństwa wobec władcy, sprzyjałaby większemu zjednoczeniu kraju. Przybyli duchowni staliby się nową, wykształconą elitą państwa. Umieli oni bowiem pisać i czytać oraz znali języki obce, w tym łacinę. Ich obecność wpłynąć mogła też na rozwój kulturalny Polski. Mieszko uniezależniłby się bardziej od możnowładztwa, które w przypadku kryzysów bywało kłopotliwe. CZYTAJ DALEJ!