49. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

tydzalk

Rozpoczynamy 7 lutego 49.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, jak zwykle, w ostatnią niedzielę karnawału, aby przypomnieć, że nie tylko możliwa, ale w obecnej, tragicznej sytuacji, konieczna jest zabawa bez kieliszka. Że można być szczęśliwym bez chemicznych przyjaciół, bez odurzania się alkoholem i innymi używkami. W Apostolstwie Trzeźwości realizujemy wieloletni program poświęcony roli rodziny w budowaniu nowej kultury trzeźwości. Nasze tegoroczne hasło niemal wprost odwołuje się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie – „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” przestrzegał młodzież w Poznaniu św. Jan Paweł II „Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”. To z tych słów zaczerpnęliśmy motto tego roku w Apostolstwie Trzeźwości. CZYTAJ DALEJ!

Święto Oczyszczenia

ablutio

Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane dawniej świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Św. Łukasz Ewangelista napisał: Gdy zaś nadszedł dzień poddania ich, zgodnie z Prawem Mojżeszowym oczyszczeniu, zanieśli Go do Jerozolimy, aby był ofiarowany Panu, według tego, co jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z tym, co jest powiedziane w Prawie Pańskim: parę synogarlic lub dwa gołąbki (Łk 2,22-24). Według Prawa Mojżeszowego każda kobieta przez czterdzieści dni po urodzeniu chłopca, a przez osiemdziesiąt dni po urodzeniu dziewczynki pozostawała „nieczysta”. Nie wolno jej było dotykać niczego świętego, ani wchodzić do świątyni. Po upływie tego czasu matka musiała przynieść do świątyni jednorocznego baranka. Jeśli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice, albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną za nią i będzie oczyszczona (por. Kpł 12,8).

CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na IV Niedzielę w ciągu roku (31.01.2016 r.)

ogloszenia

1. Wolontariusze parafialnej Caritas zbierają ofiary do puszek dla osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy. Punkt Caritas Parafialnej czynny jest w czwartki od 16.00 do 17.00 przy ul. Myliusa 1A. ( wymiennikownia ciepła EPEC, w którym również mieści się Salon Fryzjerski). Dzisiaj o godz. 16.00 spotkanie dla Apostolatu Bożego Miłosierdzia i woluntariuszy Caritas. Zapraszamy.

2. We wtorek 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. W całym Kościele obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, a zarazem kończy się ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana – Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Poświęcenie świec podczas każdej Mszy św. o godz. 8.00, 11.00 i o godz. 18.00. Natomiast dzisiaj przed kościołem możemy zakupić sobie świecę – gromniczną w cenie 10 zł. Zebrane ofiary w tym dniu przeznaczone są na utrzymanie zakonów klauzurowych. CZYTAJ DALEJ!

Nawrócenie św. Pawła

sspaulus

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył sięrzemiosła – tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić»” (Dz 9, 3-6). CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na III Niedzielę w ciągu roku (24.01.2016 r.)

ogloszenia

1. Dzisiaj 24 stycznia o godz. 12.00 w parafii św. Pawła Apostoła w Elblągu  przy ul. Obrońców Pokoju Uroczysta Msza św. Odpustowa o godz. 12.00. Zapraszamy.

2. W środę (27.02.) spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa na plebanii o godz. 19.00. Zapraszamy.

3. Spotkanie Apostolatu Bożego Miłosierdzia i wolontariuszy Caritas odbędzie się w przyszłą niedzielę, tj. 31.01.2016r. po Mszy św. o godz. 15.00. Zapraszamy. CZYTAJ DALEJ!

Intencje Mszalne na III Tydzień Okresu w ciągu roku (25.01– 31.01. 2016 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

25 stycznia   PONIEDZIAŁEK
Nawrócenie św. Pawła Apostoła – święto
Mk 16, 15-18
8.00 Za rodziny przyjmujące kolędę w dniu dzisiejszym
8.00 Śp. Julian Hochleitner 25 greg.
8.00 Śp. Władysław(m), Helena, Władysław(m), Mieczysław(m) z rodziny Żłobkowskich
18.00 Dziękczynna za przyjaciół: Zuzannę, Henryka, Irenę, Lucynę, Zbyszka, Gabrysię, Emilię, Zofię i Stanisława(m), aby Pan Bóg im błogosławił i obdarzył potrzebnymi łaskami w każdym dniu Nowego Roku

CZYTAJ DALEJ!