Uwaga Konkurs!

konkurs

W związku z 600 wydaniem naszego biuletynu zamieściliśmy w nim krzyżówkę, której rozwiązanie stanowi jedna z myśli św. Jana Pawła II. Zachęcamy, aby odcięty fragment z rozwiązanym hasłem, własnym imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania wrzucić za tydzień do kartonika wystawionego z tyłu kościoła. Po ostatniej Mszy Św. niedzielnej rozlosujemy nagrodę-niespodziankę. Jeśli ktoś nie może być podczas losowania osobiście, nagrodę dostarczymy do domu.

CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na XXV Niedzielę w ciągu roku (21.09.2014 r.)

ogloszenia

1. W związku z 600 wydaniem naszego biuletynu zamieściliśmy w nim krzyżówkę, której rozwiązanie stanowi jedna z myśli św. Jana Pawła II. Zachęcamy, aby odcięty fragment z rozwiązanym hasłem, własnym imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania wrzucić za tydzień do kartonika wystawionego z tyłu kościoła. Po ostatniej Mszy Św. niedzielnej rozlosujemy nagrodę-niespodziankę. Jeśli ktoś nie może być podczas losowania osobiście, nagrodę dostarczymy do domu.

2. W dniu dzisiejszym nasi klerycy przy wyjściu z kościoła będą rozprowadzali za dobrowolną ofiarą MYŚLNIK KLERYCKI,
pismo seminaryjne. Dużo ciekawych artykułów. Do pisma dołączony jest obrazek ze zdjęciem ks. Biskupa i tekstem modlitwy w jego intencji. Polecamy.

3. Spotkanie Kręgu biblijnego odbędzie się w środę o godz.19.00 w sali na plebanii. CZYTAJ DALEJ!

Intencje Mszalne na XXV Tydzień w ciągu roku (21.09 – 27.09. 2014 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

21 września  XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 20, 1-16a

7.00 Śp. Anna Nadolska w 2 miesiąc po śmierci
9.00 Śp. Tomasz w 9 rocz. śmierci
9.00 Śp. Stanisława Filar (21 greg.)
10.30 Śp. Bolesław Stan w 21 rocz. śmierci, Marianna Stan, Śp. Zofia, Jan i Andrzej Jaworscy
12.00 Za parafian
15.00 Śp. Helena i Leon Derenda oraz zmarli z rodziny
18.00 Śp. Barbara i Andrzej Zielińscy oraz zmarli z rodziny

CZYTAJ DALEJ!

IV Tydzień Wychowania – List Episkopatu cz. II

tw

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

2. W szkole Chrystusa – Najwyższej Prawdy

Pełną prawdę o Bogu i o człowieku przekazuje Jezus Chrystus, który mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6a). Zbawiciel jest zatem Najwyższym Wychowawcą w szkole Prawdy. On sam bowiem jest Prawdą. To On posiada wyraźnie określony plan wychowawczy, wyrażający się  w słowach: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”  (J 14,6b). Tym samym wskazuje na cel, do którego pragnie zaprowadzić wszystkich wierzących w Niego. Jest nim dom Ojca. Nie ma bowiem dla człowieka nic ważniejszego niż jego własne zbawienie. Ono jest najwyższą wartością. Wobec grzechu i kłamstwa Chrystus wzywa nas dziś do braterskiego upomnienia i zgodnej modlitwy (por. Mt 18,15.19). Chrześcijanin pragnący żyć w prawdzie, jest powołany do ciągłej, twórczej przemiany siebie i szukania duchowej siły we wspólnej modlitwie, w której Zbawiciel jest szczególnie obecny. Chrystus, który jest Prawdą, jest przecież także Życiem, daje życie i wzywa do dążenia ku pełni życia. Święty Paweł w Liście do Rzymian, którego fragment słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, nawołuje do miłości bliźniego, wyrażającej się w przestrzeganiu przykazań (Rz 13,8-10). To w nich zawarta jest wola Boga – doskonały porządek Boży wobec świata stworzonego. Rozpoznawanie jej to nic innego jak poszukiwanie prawdy. Tylko życie w prawdzie pozwala właściwie osądzić stan swojego ducha, a zarazem zdobyć się na wysiłek wewnętrznej przemiany. Będzie ona możliwa, jeśli w szkole Chrystusa-Prawdy będziemy Go uważnie słuchać, głębiej poznawać i pozwalać, aby nas prowadził ku pełnej prawdzie o Bogu i o nas samych. Dzieje się to między innymi podczas szkolnej i parafialnej katechezy. CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (Niedziela 14.09.2014 r.)

ogloszenia

1. We wtorek 16 września dzień spotkania i formacji RODZINY I BRACTWA SZKAPLERZNEGO.  Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.00, a po Niej na nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem.

2. W środę 17 września o godz. 19.00 w sali na plebanii spotkanie dla rodziców dzieci kl. III, które rozpoczynają przygotowanie do I Komunii Św. Obecność obowiązkowa.

3. W związku z tym, że trwa Tydzień Wychowania, zapraszamy dzieci i młodzież naszej parafii na Mszę Świętą w ich intencji – w czwartek  (18 września), godz. 18:00. Będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. CZYTAJ DALEJ!

Intencje Mszalne na XXIV Tydzień w ciągu roku (14.09 – 20.09. 2014 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

14 września  ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

J 3, 13-17

7.00 Dziękczynna za synów, córki, wnuki, prawnuki, synowe, zięciów i ich rodziny
9.00 Śp. Władysław(m) Ocalewicz w 34 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny
9.00 O wielorakość natchnień Bożych, rozpoznanie ich i wprowadzenie w życie dla Nikodema i jego rodziny, Agnieszki i całej rodziny zakonnej oraz dla Magdy
10.30 Śp. Stanisława(k) Filar 7 greg.
12.00 Za parafian
15.00 Dziękczynna w pierwszy roczek Franciszka z próśbą o Boże błogosł. dla niego i rodziców
18.00 Dziękczynna w 18 urodziny Pawła z prośbą o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski w dorosłym zyciu

CZYTAJ DALEJ!

IV Tydzień Wychowania

tw

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium.

Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeżywać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny. CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na XXIII Niedzielę w ciągu roku (7.09.2014 r.)

ogloszenia

1. UWAGA! Od września powracamy do Mszy Świętej o godzinie 15:00, która rozpoczyna się Koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. Dzisiejsza taca niedzielna przeznaczona jest na spłacenie zakupionych konfesjonałów. Bóg zapłać za składane ofiary.
3. We wtorek 9 września przypada 5 rocznica śmierci ks. Bp. Andrzeja Śliwińskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 w Katedrze Elbląskiej. Pierwszy Biskup Elbląski spoczywa w krypcie, którą można nawiedzić i pomodlić się za Niego. CZYTAJ DALEJ!

Intencje Mszalne na XXIII Tydzień w ciągu roku (7.09 – 13.09. 2014 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

7 września  XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Mt 18, 15-20
7.00 O zdrowie i Boże błogosł. dla Janiny i syna Stanislawa
9.00 Dziękczynna w 2 rocz. ślubu Agnieszki i Szymona z prośbą o Boże błogosł. dla nich i ich synka Dawida oraz o opiekę Matki Bożej
9.00 Śp. Wanda i Feliks Kwiatkowscy
10.30 Śp. Jadwiga w 20 rocz. śmierci oraz zmarli z rodzin: Kędzierskich i Herman
10.30 Śp. Stanisława(k) Filar 7 greg.
12.00 Za parafian
15.00 Śp. Grażyna Stanek, śp. Stefania i Teodor, Jozef
od 16.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w ciszy
18.00 Śp. Władysława(k) Łukasik w 5 rocz. śmierci, śp. Irena Wąsowska w 9 rocz. śmierci

CZYTAJ DALEJ!

Apostolat Margaretka – Duchowa Adopcja Kapłanów

margaretka

Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie (Jr 3,15).

MARGARETKA jest wspaniałym Bożym dziełem – jest po prostu wyrazem miłości Maryi do kościoła i kapłanów. Nazwa pochodzi od imienia niezwykłej osoby, którą była Margaret O’Donnell z Kanady.

W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się chorobą Heine-Medina podczas spotkania rodzinnego. Zawieziono ją do szpitala w Ottawie, potem do Montrealu. Po trzech miesiącach leczenia, wróciła do domu, ale była całkowicie sparaliżowana. Mogła poruszać tylko głową. Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie za swoją parafię, proboszcza, kapłanów i we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Z każdym dniem, zwiększała się liczba kapłanów odwiedzających Margaret i proszących ją o tę formę modlitwy. Przyjmowała czasem 20 osób dziennie. Wielu kapłanów podnosiła na duchu swoją modlitwą, wielu pomogła swoim cierpieniem. Margaret zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po   27 latach życia – bezruchu, cierpienia i modlitwy. CZYTAJ DALEJ!