CZERWONY PAŹDZIERNIK… RÓŻANEJ MODLITWY

różaniec

- A co to za koraliki masz na ręku? O co w tym chodzi? – A bo wiesz, to trzeba tak przekładać palcami i odmawiać takie specjalne słowa. – Rewelacja! Świetne! Pierwszy raz coś takiego widzę. Też sobie kupię! A jak to się nazywa? – Różaniec. – Aha. Różaniec… – powtórzyła zrezygnowanym głosem młoda dziewczyna, patrząc na drewniane korale koleżanki. Spodziewała się bardziej egzotycznej odpowiedzi, bo przecież różaniec to starsze panie w ławkach i długie nabożeństwa. Nuuuda…

A z czym się Tobie kojarzy modlitwa różańcem?  Z prostą medytacją, łączącą Słowa Biblii i Tradycję Kościoła? Czy może z bezmyślnym klepaniem formułek?  To ciekawe, że młody student Karol Wojtyła nie zaczął od wyszukanych form kontemplacji, ale wstąpił do… koła Żywego Różańca. I każdy, kto go znał, zawsze świadczył, że Wojtyła nigdy się z różańcem nie rozstawał. CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na XXVI Niedzielę w ciągu roku (28.09.2014 r.)

ogloszenia

1. Dziś po ostatniej Mszy Św. spośród osób, które rozwiązały biuletynową krzyżówkę rozlosujemy 3 nagrody główne. Zapraszamy na chwile emocji!

2. Wolontariusze Caritas po każdej Mszy Św. zbierają ofiary przed kościołem dla najuboższych  i potrzebujących z naszej parafii.

3. W tym tygodniu przypada:

  • I czwartek miesiąca – zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na Adorację Najświętszego Sakramentu tj. na „GODZINĘ ŚWIĘTĄ”. Zapraszamy wszystkie „Margaretki” do wspólnej modlitwy
  • I piątek miesiąca:
    • spowiedź dla dzieci od godz. 16.00. Msza św. o godz. 16.30
    • dla dorosłych od godz. 17.30
    • nabożeństwo dla młodzieży o godz. 19.00 (WAŻNE SPOTKANIE)
  • I sobota miesiąca – zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00

CZYTAJ DALEJ!

Intencje Mszalne na XXVI Tydzień w ciągu roku (28.09 – 4.10. 2014 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

28 września XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 21, 28-32

7.00 O łaskę zdrowia, cud uzdrowienia i błogosławieństwo Boże dla Adama Zielińskiego
9.00 Śp. Zbigniew Dżułgan w 2 rocz. śmierci
9.00 Śp. Czesław(m) Graf w 1 rocz. śmierci
10.30 Śp. Stanisława(k) Filar (28 greg.)
12.00 Za parafian
15.00 Śp. Szczepan Jan Kaczmarek w 12 rocz. śmierci
18.00 Śp. Zygmunt Radziszewski w 22 rocz. śmierci

CZYTAJ DALEJ!

Uwaga Konkurs!

konkurs

W związku z 600 wydaniem naszego biuletynu zamieściliśmy w nim krzyżówkę, której rozwiązanie stanowi jedna z myśli św. Jana Pawła II. Zachęcamy, aby odcięty fragment z rozwiązanym hasłem, własnym imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania wrzucić za tydzień do kartonika wystawionego z tyłu kościoła. Po ostatniej Mszy Św. niedzielnej rozlosujemy nagrodę-niespodziankę. Jeśli ktoś nie może być podczas losowania osobiście, nagrodę dostarczymy do domu.

CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na XXV Niedzielę w ciągu roku (21.09.2014 r.)

ogloszenia

1. W związku z 600 wydaniem naszego biuletynu zamieściliśmy w nim krzyżówkę, której rozwiązanie stanowi jedna z myśli św. Jana Pawła II. Zachęcamy, aby odcięty fragment z rozwiązanym hasłem, własnym imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania wrzucić za tydzień do kartonika wystawionego z tyłu kościoła. Po ostatniej Mszy Św. niedzielnej rozlosujemy nagrodę-niespodziankę. Jeśli ktoś nie może być podczas losowania osobiście, nagrodę dostarczymy do domu.

2. W dniu dzisiejszym nasi klerycy przy wyjściu z kościoła będą rozprowadzali za dobrowolną ofiarą MYŚLNIK KLERYCKI,
pismo seminaryjne. Dużo ciekawych artykułów. Do pisma dołączony jest obrazek ze zdjęciem ks. Biskupa i tekstem modlitwy w jego intencji. Polecamy.

3. Spotkanie Kręgu biblijnego odbędzie się w środę o godz.19.00 w sali na plebanii. CZYTAJ DALEJ!

Intencje Mszalne na XXV Tydzień w ciągu roku (21.09 – 27.09. 2014 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

21 września  XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 20, 1-16a

7.00 Śp. Anna Nadolska w 2 miesiąc po śmierci
9.00 Śp. Tomasz w 9 rocz. śmierci
9.00 Śp. Stanisława Filar (21 greg.)
10.30 Śp. Bolesław Stan w 21 rocz. śmierci, Marianna Stan, Śp. Zofia, Jan i Andrzej Jaworscy
12.00 Za parafian
15.00 Śp. Helena i Leon Derenda oraz zmarli z rodziny
18.00 Śp. Barbara i Andrzej Zielińscy oraz zmarli z rodziny

CZYTAJ DALEJ!

IV Tydzień Wychowania – List Episkopatu cz. II

tw

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

2. W szkole Chrystusa – Najwyższej Prawdy

Pełną prawdę o Bogu i o człowieku przekazuje Jezus Chrystus, który mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6a). Zbawiciel jest zatem Najwyższym Wychowawcą w szkole Prawdy. On sam bowiem jest Prawdą. To On posiada wyraźnie określony plan wychowawczy, wyrażający się  w słowach: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”  (J 14,6b). Tym samym wskazuje na cel, do którego pragnie zaprowadzić wszystkich wierzących w Niego. Jest nim dom Ojca. Nie ma bowiem dla człowieka nic ważniejszego niż jego własne zbawienie. Ono jest najwyższą wartością. Wobec grzechu i kłamstwa Chrystus wzywa nas dziś do braterskiego upomnienia i zgodnej modlitwy (por. Mt 18,15.19). Chrześcijanin pragnący żyć w prawdzie, jest powołany do ciągłej, twórczej przemiany siebie i szukania duchowej siły we wspólnej modlitwie, w której Zbawiciel jest szczególnie obecny. Chrystus, który jest Prawdą, jest przecież także Życiem, daje życie i wzywa do dążenia ku pełni życia. Święty Paweł w Liście do Rzymian, którego fragment słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, nawołuje do miłości bliźniego, wyrażającej się w przestrzeganiu przykazań (Rz 13,8-10). To w nich zawarta jest wola Boga – doskonały porządek Boży wobec świata stworzonego. Rozpoznawanie jej to nic innego jak poszukiwanie prawdy. Tylko życie w prawdzie pozwala właściwie osądzić stan swojego ducha, a zarazem zdobyć się na wysiłek wewnętrznej przemiany. Będzie ona możliwa, jeśli w szkole Chrystusa-Prawdy będziemy Go uważnie słuchać, głębiej poznawać i pozwalać, aby nas prowadził ku pełnej prawdzie o Bogu i o nas samych. Dzieje się to między innymi podczas szkolnej i parafialnej katechezy. CZYTAJ DALEJ!

Ogłoszenia Parafialne na Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (Niedziela 14.09.2014 r.)

ogloszenia

1. We wtorek 16 września dzień spotkania i formacji RODZINY I BRACTWA SZKAPLERZNEGO.  Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.00, a po Niej na nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem.

2. W środę 17 września o godz. 19.00 w sali na plebanii spotkanie dla rodziców dzieci kl. III, które rozpoczynają przygotowanie do I Komunii Św. Obecność obowiązkowa.

3. W związku z tym, że trwa Tydzień Wychowania, zapraszamy dzieci i młodzież naszej parafii na Mszę Świętą w ich intencji – w czwartek  (18 września), godz. 18:00. Będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. CZYTAJ DALEJ!

Intencje Mszalne na XXIV Tydzień w ciągu roku (14.09 – 20.09. 2014 r.)

I N T E N C J E    M S Z A L N E

14 września  ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

J 3, 13-17

7.00 Dziękczynna za synów, córki, wnuki, prawnuki, synowe, zięciów i ich rodziny
9.00 Śp. Władysław(m) Ocalewicz w 34 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny
9.00 O wielorakość natchnień Bożych, rozpoznanie ich i wprowadzenie w życie dla Nikodema i jego rodziny, Agnieszki i całej rodziny zakonnej oraz dla Magdy
10.30 Śp. Stanisława(k) Filar 7 greg.
12.00 Za parafian
15.00 Dziękczynna w pierwszy roczek Franciszka z próśbą o Boże błogosł. dla niego i rodziców
18.00 Dziękczynna w 18 urodziny Pawła z prośbą o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski w dorosłym zyciu

CZYTAJ DALEJ!

IV Tydzień Wychowania

tw

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium.

Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeżywać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny. CZYTAJ DALEJ!